• άλλο πανό

Η μελλοντική ενοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα οδηγήσει ολόκληρη τη βιομηχανία αποθήκευσης ενέργειας!

Πώς μπορούν οι εταιρείες να κάνουν ένα προβάδισμα;

Η ενοποίηση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (ESS) είναι η πολυδιάστατη ενοποίηση διαφόρων στοιχείων αποθήκευσης ενέργειας για να σχηματιστεί ένα σύστημα που μπορεί να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να παρέχει ισχύ.Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν μετατροπείς, συστοιχίες μπαταριών, ντουλάπια ελέγχου μπαταριών, τοπικούς ελεγκτές, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και συστήματα πυροπροστασίας κ.λπ.

Η αλυσίδα βιομηχανίας ενοποίησης συστημάτων περιλαμβάνει μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας ανάντη, σύστημα διαχείρισης μπαταριών BMS, μετατροπέα αποθήκευσης ενέργειας PCS και άλλα μέρη.εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας μεσαίου ρεύματος·Κατάντη νέας ενέργειας αιολικοί σταθμοί, συστήματα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, πασσάλοι φόρτισης από την πλευρά του χρήστη, κ.λπ. Οι διακυμάνσεις της προσφοράς ανάντη δεν αποτελούν σημαντικό αντίκτυπο, και οι ολοκληρωτές συστημάτων βασίζονται ως επί το πλείστον στις ανάγκες των κατάντη έργων για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.Σε σύγκριση με τις νέες πηγές ενέργειας, οι απαιτήσεις για δείκτες μπαταρίας ανάντη στο τέλος της ολοκλήρωσης του συστήματος είναι σχετικά χαμηλές, επομένως υπάρχει μεγάλος χώρος για να επιλέξουν οι προμηθευτές και η μακροπρόθεσμη σύνδεση με σταθερούς προμηθευτές ανάντη είναι σπάνια.

Σταθμός παραγωγής ενέργειας αποθήκευσης ενέργειας
είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο και το πλήρες αποτέλεσμα δεν μπορεί να φανεί βραχυπρόθεσμα, γεγονός που φέρνει επίσης ορισμένα προβλήματα στον κλάδο.Προς το παρόν, οι καλοί και οι κακοί συμμετέχοντες αναμειγνύονται.Αν και υπάρχουν πολλοί διασυνοριακοί βιομηχανικοί κολοσσοί, όπως φωτοβολταϊκά και κυψέλες μπαταριών, καθώς και εταιρείες μετασχηματισμού και νεοφυείς επιχειρήσεις με ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές εταιρείες που ακολουθούν τυφλά τις ευκαιρίες της αγοράς αλλά ενδιαφέρονται για την αποθήκευση ενέργειας.Αυτοί που δεν έχουν επίγνωση της ολοκλήρωσης του συστήματος.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του κλάδου, η ενοποίηση μελλοντικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει να οδηγήσει ολόκληρη τη βιομηχανία αποθήκευσης ενέργειας.Μόνο με ολοκληρωμένες επαγγελματικές δυνατότητες όπως μπαταρίες, διαχείριση ενέργειας και συστήματα ισχύος μπορούν να επιτύχουν υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος και υψηλή ασφάλεια.


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-03-2022